Hoor naar mijn gebed o Heer, psalm 5
Hoor naar mijn gebed, o Heer,
sla acht op mijn verzuchtingen,
luister naar mijn hulpgeroep,
mijn Koning en mijn God,
want tot U richt ik mijn gebed,
´smorgens hoort U mijn stem,
ik leg het aan U voor en zie uit.

Heer, U bent een heilig God,
wie kwaad doet kan bij U niet zijn,
het onrecht vindt bij U geen plaats,
geen leugen of bedrog,
maar ik mag door Uw grote trouw,
in Uw huis binnengaan,
U leidt mij door Uw woord op Uw weg.

Echte vreugde vinden zij,
die bij U schuilen Heer,
zij juichen omdat U hen beschermt.
Wie vol liefde zijn voor U,
zingen tot Uw eer;
U koestert ons en zegent steeds weer.naar psalm 5. Filip Leenman 2002
Downloaden:
muziek gitaar sheet midi