Hoe lieflijk zijn Uw woningen, psalm 84
Hoe lieflijk zijn Uw woningen, o Here,
mijn ziel verlangt te zijn in Uw huis,
mijn hart en mijn stem roepen tot U,
want U bent de levende God .
Zelfs het kleinste musje vindt een nestelplaats,
bij Uw altaren, mijn God en koning,
gelukkig zijn zij die verblijven in Uw huis,
zij loven U voortdurend in Uw woning.

Gelukkig is de mens wiens toevlucht in U is,
in wiens hart gebaande wegen zijn,
als zij gaan door een dal van doornstruiken,
door een tijd van moeite en van pijn,
maken zij het tot een oord van bronnen,
besproeit een milde regen het met zegen,
en zo gaan zij voort van kracht tot kracht,
verschijnen zij in Sion voor hun God.

Luister toch naar mijn gebed o God mijn schild,
'k verlang ernaar om dicht bij U te zijn.
Liever sta ik aan de drempel van Uw huis,
dan 'k woon in een goddeloos paleis.
Want U Here God bent mij een zon en schild,
U geeft mij genade en glorie,
het goede geeft u aan wie met U wandelen,
gelukkig is Hij die op U vertrouwtnaar psalm 84 1988 Filip Leenman
Downloaden:
muziek gitaar sheet midi