Hoe lang nog Heer, psalm 13
Hoe lang nog, HEER, zult u mij vergeten,
hoe lang nog HEER, verbergt u zich voor mij ?
Hoe lang nog HEER, word ik gekweld door zorgen,
verdriet en vragen overspoelen mij.

Zie naar mij om en geef mij toch een antwoord,
verlicht mijn hart, dat ik U zie, mijn God.
Red mij o HEER, dat ik niet wordt verslagen,
en niet bezwijk of omkom door het lot.

Ik vertrouw op uw liefde en genade
mijn hart zal juichen omdat u mij helpt,
ik zal zingen voor U mijn HEER en Redder
die met troost en kracht mij overstelpt.


naar Psalm 13 NBV Filip Leenman 2005
Downloaden:
muziek gitaar sheet mp3

Luisteren: