Gelukkig is de mens, psalm 1
Gelukkig is de mens die niet wandelt op een weg vol kwaad
niet luisterend naar spot, niet handelend naar dwaze raad
maar aan het woord van God zijn welgevallen heeft
en dit woord overdenkt en er naar leeft. 2x

Want hij is als een boom, die geplant is aan een stroom,
die zijn vruchten geeft op tijd
wiens loof niet verwelkt, maar hem siert als een kroon,
al wat hij onderneemt gelukt...

Gelukkig is de mens die niet wandelt op een weg vol kwaad
niet luisterend naar spot, niet handelend naar dwaze raad
maar aan het woord van God zijn welgevallen heeft
en dit woord overdenkt en er naar leeft.

maar zo zal het niet zijn, met wie kwaad doen en pijn,
want zij zijn als kaf in de wind
de weg die zij gaan zal niet blijven bestaan,
maar wie God kent is altijd bemind...

Gelukkig is de mens die niet wandelt op een weg vol kwaad
niet luisterend naar spot, niet handelend naar dwaze raad
maar aan het woord van God zijn welgevallen heeft
en dit woord overdenkt en er naar leeft.Psalm 1
Downloaden:
muziek gitaar sheet mp3 midi

Luisteren: