Hij kwam bij ons (kerst)

Opwekking 268 (kerst versie)


Hij kwam bij ons, zo heel klein,
en deelde onze nood en pijn,
verliet Zijn hemelse rijk,
Hij werd een mens aan ons gelijk.

Refrein:
Zie onze God, dit Koningskind,
Hij is het licht voor wie Hem vindt.
Hij die zichzelf zo voor ons gegeven heeft,
zodat in ons zijn liefde leeft.


Er was geen plaats meer voor Hem,
daar in het stadje Bethlehem,
kwam hij in een stal terecht
werd in een voederbak gelegd.


De herders waakten die nacht,
hun werd het goede nieuws gebracht,
het reddingsplan wordt bekend;
de Zoon van God die vrede brengt.


De wijzen zagen Zijn ster,
ze zochten Hem en reisden ver,
brachten geschenken en eer,
ze knielden bij het kindje neer.


Nu mag ik dicht bij U zijn
en geef U al mijn angst en pijn,
zo vind ik vrede bij U,
beleef het ware kerstfeest nu.
Tekst: Filip Leenman
muziek: Graham Kendrick, The Servant King.

voor akkoorden en melodie zie opwekkingslied 268