Jezus, Licht van de wereld
Jezus, Licht van de wereld
dat doorbreekt in de donkerste nacht.
Jezus, zicht voor de toekomst
U heeft ons hoop en redding bracht.

Heer schijn Uw licht in mij, zodat het straalt in mij
en al het duister wordt verdreven,
ontsteek Uw vuur in mij en zet die warmte vrij
en toon Uw liefde door mijn leven,
Jezus, schijn Uw licht in mij,
Jezus, schijn Uw licht door mij.

Jezus, bron van het leven
waar aan ons hart verzadigd raakt.
Jezus, Woord van de waarheid
dat ons tot licht der wereld maakt.

Heer schijn Uw licht in mij, zodat het straalt in mij
en al het duister wordt verdreven,
ontsteek Uw vuur in mij, en zet die warmte vrij,
en toon Uw liefde door mijn leven,
Jezus, schijn Uw licht in mij,
Jezus, schijn Uw licht door mij. 2x


Johannes 8:12 Mattheus 5:14-16 Efeze 5:8-14
Filip Leenman
Downloaden:
muziek gitaar sheet midi