Zegenlied

De zegen van God, onze Vader
zij met ons waar wij ook gaan.
Hij zal ons behoeden, bewaren,
en legt over ons Zijn Naam.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.

Genade van Christus de Here,
Zijn waarheid zij ons tot licht,
om steeds meer Zijn liefde te leren,
te leven op Hem gericht.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.

Hij zal door Zijn Geest ons geleiden,
met kracht zal Hij naast ons staan,
door vrede en hoop ons verblijden,
zo zendt Hij ons in Zijn Naam.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, )
Hij zal er zijn en met ons gaan. ) 2x


Num.6:24-27 Joh 1:17, 20:21 tekst en muziek: Filip Leenman

Sommige vinden dat je, zoals in de Joodse traditie, de Naam van de Heer niet moet uitspreken, een alternatief kan dan zijn om 'Ik ben' te zingen i.p.v. Jahweh. Persoonlijk vind ik het waardevol om in bijzondere situaties de Naam die God ons kenbaar heeft gemaakt te gebruiken, met eerbied en in de context van de betekenis en de waarde ervan. Het gebod luidt immers; Je zult de Naam van de Heer niet ijdel gebruiken. 

Downloaden:
muziek gitaar sheet mp3 midi

Luisteren: