Huis van Gebed
In dit uur, in dit huis van gebed,
komen wij, bijeen in Uw naam,
om U te zoeken, met U te spreken,
help ons Uw stem te verstaan,
Vader, wij roepen U aan.

In dit uur, brengen wij onze nood,
bij Uw troon, waar voor wij nu staan,
hoor hoe wij pleiten, wij bidden en smeken,
wijs ons de weg om te gaan,
Vader, wij roepen U aan.

Vader, maak ons één door Uw Geest
Jezus, U bevrijdt en geneest
geef toch Uw zegen, en toon ons Uw kracht,
dat slechts Uw wil wordt gedaan,
Vader, verheerlijk Uw naam.

Filip Leenman 6-2000
Downloaden:
muziek gitaar sheet midi