Weer nieuwe liederen

Vandaag weer een aantal nieuwe liederen geplaatst, inclusief de Youtube tekstvideos.

In de hemel is de Heer is de aangepaste tekst die wij in de Rank Utrecht zingen, omdat we de afrikaanse tekst niet zo sterk en passend vinden hebben we de tekst deels aangepast aan de hand van bijbelteksten uit Openbaring.

Vertrouw op God is een heel mooi door Sanne ingezongen lied gebaseerd op Spreuken 3

Woord van God is een gebed om de uitwerking van Gods Woord in ons leven.

Sta sterk is een krachtig toewijdingsdlied om stand te houden in tijden van beproeving.